Zorg uit vertrouwde handen, zorg uit ons hart!

Borstvoeding geven

Borstvoeding is de beste start voor jou en je baby. Borstvoeding bevat noodzakelijke voedings- en afweerstoffen die je baby nodig heeft.
Daarnaast is het zeer goed verteerbaar, zorgt voor goede hersen-, kaak- en spraakontwikkeling. Borstvoeding heb je snel bij de hand, is altijd hygiënisch, op de juiste temperatuur en van de juiste samenstelling. Bovendien geeft het minder kans op ernstig bloedverlies na de bevalling en verlaagt voor jou het risico op botontkalking en bepaalde vormen van kanker.

Kraamzorg Anne helpt je graag bij het maken van een goede keuze. Wij geven je dan ook alle, objectieve informatie over de voor- en nadelen van borst- en flesvoeding en begeleiden en ondersteunen je bij je keuze.

Ongeacht de keuze voor borst- of flesvoeding, elke baby heeft recht op een optimale start in het leven. Baby’s worden allemaal met dezelfde behoeften en voedingsreflexen geboren, het maakt dan ook niet uit met welke voeding je van plan bent je baby groot te brengen. Huidcontact, aandacht, interactie met je baby, voeden op verzoek is bij alle baby’s belangrijk. Een baby kan zich optimaal ontwikkelen als hieraan voldaan wordt.

Kraamzorg Anne is in het bezit van het WHO/UNICEF certificaat voor borstvoeding. Ook worden de kraamverzorgende jaarlijks geschoold, zij kunnen je goed begeleiden bij het geven van borst- of flesvoeding. Wij werken samen met een lactatiekundige die gespecialiseerd is in borstvoeding. Wij brengen je graag tijdens de zwangerschap, de kraamtijd of de periode daarna met haar in contact. Het is belangrijk je polis van je zorgverzekeraar door te nemen aangezien deze kosten mogelijk vergoedt worden.

De vijf standaarden

Vanaf juli 2017 worden de criteria uitgebreid en wordt in plaats van de Tien Vuistregels gewerkt met Vijf Standaarden. Uitgangspunt bij de vijf standaarden zijn de volgende drie principes:

  • Elk kind heeft recht op een optimale start in het leven.
  • Ouders worden met respect behandeld met inachtneming van hun culturele achtergrond en ondersteund in hun eigen keuzes op grond van objectieve informatie, zodat zij hun kinderen optimaal kunnen voeden in de eerste levensjaren.
  • Goede voedingsgewoontes en in het bijzonder het geven en krijgen van borstvoeding, zorgen voor optimale gezondheid van moeder en kind.

vuistregel 1, 10 

Organisaties voor moeder- en kindzorg hebben beleid vastgelegd waarmee elk kind een optimale start kan maken, waarbij bijzondere aandacht wordt gegeven aan voeding in de eerste twee levensjaren.Alle betrokken medewerkers voeren hun werkzaamheden uit in overeenstemming met dit voedingsbeleid.

• In het beleid is opgenomen welke prenatale informatie ouders nodig hebben voor een optimale start.
• Het beleid besteedt bijzondere aandacht aan het faciliteren van het geven en krijgen van borstvoeding en is conform de WHO-code.
• Organisaties evalueren regelmatig hun beleid en de effecten van hun scholingen.
• Organisaties onderhouden multidisciplinaire contacten met ketenzorgpartners.-
• In het beleid is opgenomen hoe ouders uitleg krijgen over het belang van moeder-tot-moeder contact en hoe (aanstaande) ouders worden verwezen naar relevante organisaties.

vuistregel 4

Alle moeders krijgen hun baby direct na de geboorte in huidcontact bij zich. Het huidcontact duurt minimaal een uur. Het eerste contact tussen moeder en baby vindt ongestoord plaats tot met de eerste voeding.

• Zo nodig wordt hulp aangeboden bij de voeding.
• De eerste voeding wordt gegeven in huidcontact, ongeacht de voedingskeuze van de moeder. Handboek Borstvoeding Vastgesteld d.d. 01-02-2017 Documenteigenaar: KCKZ Evaluatie d.d. 01-02-2018 Versie 1.0 Pagina 10 van 107.
• Als huidcontact niet mogelijk is, of werd onderbroken om medische redenen, wordt het later ingehaald.

vuistregel 5, 8 en 9

• Ouders krijgen uitleg -ongeacht de voedingskeuze- over voeden op verzoek en de normale groei en ontwikkeling van hun kind.
• Ouders krijgen uitleg over hoe zij de voedingssignalen van hun kind kunnen herkennen en hoe zij hierop kunnen reageren.
• Aan vrouwen die borstvoeding geven, wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden.
• Ouders van niet-borstgevoede baby’s krijgen uitleg over het veilig bereiden en geven van kunstvoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de behoeften van de baby.
• Bij het geven van uitleg is aandacht voor het voorkomen en oplossen van problemen.

vuistregel 6

• Vrouwen kunnen geïnformeerde beslissingen nemen met betrekking tot het starten van voeding anders dan borstvoeding en kunstvoeding.
• Baby’s krijgen tot de leeftijd van ongeveer zes maanden geen andere voeding aangeboden, noch extra vocht, tenzij op medische indicatie.
• Aan vrouwen die borstvoeding geven wordt uitgelegd dat de borstvoeding, gecombineerd met andere voedingsmiddelen kan doorgaan zolang moeder en kind dat wensen.
• Aan ouders wordt uitgelegd hoe zij op geleide van hun kind, vaste voeding kunnen introduceren.
• Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe zij het geven van borstvoeding kunnen combineren met werk of studie buitenshuis.

vuistregel 7 en 9

• Ouders worden gesteund in het ontwikkelen van een hechte band met hun kind en het nemen van geïnformeerde beslissingen over de verzorging en behandeling van hun kind.
• Moeder en kind zijn dag en nacht in elkaars nabijheid. o Ouders worden aangemoedigd hun baby aan te raken, vast te houden, te voeden en te verzorgen, ook als die prematuur of ziek is.
• Ouders krijgen uitleg over het belang van rooming-in gedurende de eerste zes maanden ter bevordering van de hechting, het voeden op verzoek en ter preventie van wiegendood.
• Ouders krijgen uitleg over manieren van troosten.

Tips om de borstvoeding te doen slagen:

  • Maak gebruik van de borstvoedingscursussen in de buurt
  • Bevorder huid-op-huid contact direct na de bevalling. Als dit medisch gezien niet mogelijk is, leg dan je baby op een later moment op je blote huid. Dit wakkert bij je baby het zoek-, hap- en zuigreflex aan. Bij jou stimuleert het de afgifte van hormonen die belangrijk zijn voor de melkproductie
  • Leg je baby binnen 1 uur de bevalling aan. Een positieve ervaring zet namelijk de toon voor de rest van de borstvoedingsperiode

Houd er rekening mee dat het geven van borstvoeding de eerste paar dagen veel geduld en oefening vergt

Borstvoedingcursus
Kraamzorg Anne biedt samen met lactatiedeskundigen borstvoedingscursussen aan. Tijdens deze cursussen wordt uitleg gegeven hoe borstvoeding werkt.

Zorg voor Borstvoeding Nederland, een stichting voor borstvoeding, biedt verschillende voorlichtingsdocumenten aan:

Logo Iedereen HBO
HKZ logo twee
logo sbb